Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

działamy: pn-pt 9-17 sob. 9-14 kom. 508309229

97-300 Piotrków Trybunalski, Łódzka 66
Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Kto jest administratorem danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest BP&P s.c., ul. Łódzka 66, 97-300 Piotrków Trybunalski, operator sklepu internetowego xenon4you.eu

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Tobie praw, prosimy o kontakt na adres: wplaskura@xenon4you.eu

Ochrona danych

Ochrona interesu Klientów

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Nie sprzedajemy danych

Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym kategoriom podmiotów poza wskazanym poniżej w “odbiorcy danych”. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym w jakichkolwiek celach biznesowych.

Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

Pozyskanie danych

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie (np. w ramach formularza zakupowego lub informacyjnego), a także z publicznych rejestrów (np. KRS, CEiDG).

Cel zbierania danych

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • Realizacja usługi: wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem transakcji, np. zawarcie umowy, księgowanie wpłat, proces reklamacyjny,
 • Obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, oraz gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • Marketing: działania polegające na: wysyłaniu mailingów, materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowaniu produktów, wysyłaniu smsów informacyjnych, korzystaniu z systemu monitorującego aktywność podczas korzystania z witryny. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty.

Zakres zbierania danych

Wszystkie poniższe cele realizowane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

W jakim celu przetwarzamy dane i w jakim zakresie?

1. W celu realizacji usługi 

Czyje dane przetwarzamy?

 • Klientów sklepów i zainteresowanych ofertą

Jakie dane są przetwarzane?

 • imię i nazwisko, adres podany w formularzu zakupowym, adres mailowy, numer telefonu, numery rachunków, nip, nazwa działalności

Podstawy prawne

 • RODO art. 6 ust. 1 lit. b

Kto jest odbiorcą danych?

 • banki, firmy transportowe wspierające realizację usługi lub transakcji, dostawcy narzędzi do komunikacji (np. chat, wysyłka sms)

Do kiedy przetwarzamy dane?

 • Do czasu zakończenia umowy bądź do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania.

2. W celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub interesu publicznego

Czyje dane przetwarzamy?

 • Klientów sklepów i zainteresowanych ofertą

Jakie dane przetwarzamy?

 • Dane wymagane Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, w szczególności dane wskazane w art. 9 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049 z późn. zm.)

Podstawy prawne

 • RODO art. 6 ust. 1 lit. c, e

Kto jest odbiorcą danych?

 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub administracja publiczna.

Do kiedy przetwarzamy dane?

 • Do czasu wykonania przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.

3. W celach marketingowych

Czyje dane przetwarzamy?

 • Klientów sklepów i zainteresowanych ofertą

Jakie dane przetwarzamy?

 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, kod pocztowy, adres, historia transakcji, aktywność w serwisie

Podstawy prawne

 • RODO art. 6 ust. 1 lit. a, f

Kto jest odbiorcą danych?

 • Podwykonawcy usług (np. kurierzy)

Do kiedy przetwarzamy dane?

 • Do wycofania zgody bądź wniesienia sprzeciwu.

4. W celach zautomatyzowanego przetwarzania danych

Czyje dane przetwarzamy?

 • Klientów sklepów i zainteresowanych ofertą

Jakie dane przetwarzamy?

 • imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres, kod pocztowy, historia transakcji, aktywność w serwisie, dane rachunków bankowych, dane logowania, w tym adres IP,

Podstawy prawne

 • RODO art. 6 ust. 1 lit. a

Kto jest odbiorcą danych?

 • Nikomu nie udostępniamy danych w tym zakresie.

Do kiedy przetwarzamy dane?

 • Do wycofania zgody.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Informujemy, że Twoje dane osobowe oraz zachowania w serwisie przetwarzane są w sposób zautomatyzowany w celu prowadzenia przez nas analiz statystycznych na wewnętrzne potrzeby Administratora, w tym rozwoju produktów.

Udostępnienie danych

Wyłącznymi przypadkami, w których może dojść do udostępnienia Twoich danych osobowych, poza opisanymi powyżej, są przypadki, w których takie udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Twoje prawa

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Prawo do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania

Jeżeli znalazłeś się w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas danych zagraża Twojej prywatności, możesz powiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do przeniesienia danych

Przysługuje Tobie prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Twoje dane innemu podmiotowi, w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać.

Prawo do cofnięcia zgody marketingowej

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz odwołać wyrażone zgody, logując się na swoje konto i wybierając odpowiednią opcję. Wycofanie przez Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do bycia zapomnianym

Przysługuje Tobie prawo do usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych

Zawiadamiamy, że przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO. Nowy urząd powstanie 25 maja 2018 roku.

Witryna stworzona na platformie